top of page

Prewencyjne spotkanie z Policją

W dniu 5 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Była mowa o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu i innych używek, przejawów demoralizacji takich jak: wagarowanie, palenie papierosów, wulgarne słownictwo, kradzieże. Jednym z poruszanych tematów było również kwestia związana z bezpieczeństwem w Internecie, hejtem czy zamieszczaniem zdjęć bez zgody osób fotografowanych. Uczniom zwrócona została uwaga na to, jak ważne jest przyjmowanie właściwej i odpowiedzialnej postawy ucznia, młodego człowieka oraz budowanie dobrej i życzliwej atmosfery koleżeńskiej i szkolnej.コメント


bottom of page