top of page

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wieczorem, 17 września  sala gimnastyczna ZSCKR zapełniona była mieszkańcami gminy Winnica zainteresowanymi Priorytetowym Programem  Ministerstwa Środowiska  Czyste Powietrze, który realizowany będzie w latach 2018 -2029 w całym kraju. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Spotkanie rozpoczął  i obecnych na sali powitał minister środowiska Henryk Kowalczyk, który następnie wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Jako pierwsze zaprezentowane zostały założenia Programu, a potem kolejno przedstawiano rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Szczegółowe informacje przekazywane były  przez przedstawicieli wojewódzkich funduszu ochrony środowiska. Spotkanie było okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. W końcowej części spotkania na pytania odpowiadał minister środowiska Henryk Kowalczyk i Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka.

Eksperci występujący na spotkaniu z ramienia WFOŚ przedstawili również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.


Comentarios


bottom of page