top of page

Projekt AGROBANK - odpowiedź na wyzwania współczesnego rolnictwa

W ramach współpracy ZSCKR w Golądkowie z instytutami naukowymi w szkole odbyły się wykłady poprowadzone przez prof. dr. hab. Jerzego Czembor – przedstawiciela Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Wykłady stanowiły uzupełnienie trwającej od początku września wystawy AGROBANK „Dawne gatunki i odmiany zbóż”. Dotyczyły one następujących zagadnień:

  • Bank genów - ochrona zmienności genetycznej roślin użytkowych.

  • Założenia i wyniki projektu AGROBANK.

  • Platforma bioinformatyczna AGROBANK – narzędzie wspierające agrobioróżnorodność.

  • Praktyczne wykorzystanie narodowych zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Było to dla naszych uczniów zupełnie nowe i bardzo cenne doświadczenie, które pozwoliło z naukowego punktu widzenia spojrzeć na wyzwania współczesnego rolnictwa.Comments


bottom of page