top of page

Przełomowy krok w rolnictwie! - otwarcie pracowni sztucznej inteligencji INTEL

Z wielką przyjemnością witam Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Znajdujemy się w ważnym dla społeczności szkolnej miejscu- przy ścianie patronki Jadwigi Dziubińskiej - działaczki ruchu ludowego, posłanki na Sejm Ustawodawczy w latach 1919–1922, autorki nowatorskich programów pedagogicznych i założycielki wielu szkół rolniczych.

Nie przypadkowo na chwilę Państwa tutaj zaprosiłam - nasza patronka już ponad sto lat temu mówiła: „Marzę o tym, aby szkoła budziła zainteresowanie i zamiłowanie do nauki, dała podstawy do poznania przyrody (…). Aby szkoły rolnicze i uniwersytety wiejskie wskazywały drogę do samokształcenia, budziły ducha obywatelskiego, społecznego, spółdzielczego, podnosiły kulturę i umiejętność pracy (…). budziły myśli twórcze...”

Szanowni Państwo, za chwilę uroczyście otworzymy pracownię komputerową przeznaczoną do wdrażania sztucznej inteligencji w rolnictwie, jestem głęboko przekonana, że w dużej mierze przyczynimy się do realizacji marzeń patronki naszej szkoły. Pracownia będzie wyjątkowym narzędziem do budzenia zainteresowania i zamiłowania do nauki, podnoszenia kultury i umiejętności pracy”, co w dzisiejszej rzeczywistości przekładać się będzie na przygotowanie młodzieży do stosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie oraz wyposażenie przyszłych rolników w umiejętności z zakresu AI niezbędne do prowadzenia gospodarstw rolnych w erze gospodarki cyfrowej.- takimi słowami rozpoczęła spotkanie pani dyrektor Ewa Leszczyńska. Następnie, już w pracowni sztucznej inteligencji powitała zaproszonych na uroczystość:

Wiceprezesa Rady Ministrów, MRiRW pana Henryka Kowalczyka, Sekretarz stanu w MRiRW - panią Annę Gębicką, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW - panią Annę Radecką, zastępcę dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej pana Tomasza Kulasę, Prezesa Firmy Intel w Polsce – pana Bartosza Cieplucha wraz z licznymi przedstawicielami firmy Intel (Michał Dżoga, Andrzej Jankowski, Tomasz Hodakowski, Agnieszka Kania Patryk Lange, Aleksandra Bojanowska, Aleksandra Katana), przedstawicieli firmy Integrated Solutions, przedstawicieli firm Dell Polska przedstawicieli Poznańskiego Centrum Super-sieciowego, delegację nauczycieli i uczniów z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim z Panem dyrektorem Sławomirem Wróblewskim, nauczycieli i uczniów obecnych na uroczystości, po czym zaprosiła wszystkich Gości do udziału w dalszej części uroczystości. A było to przecięcie wstęgi w pracowni sztucznej inteligencji, o co poproszeni zostali: pan premier Henryk Kowalczyk, pani minister Anna Gębicka, pani dyrektor Anna Radecka, pan prezes Bartosz Ciepluch. Do przecinających wstęgę dołączyła również pani dyrektor Ewa Leszczyńska.

Następnie pani dyrektor powiedziała: pracownia sztucznej inteligencji w ZSCKR im. J. Dziubińskiej otwiera się właśnie dla szkolnej społeczności. W imieniu uczniów, nauczycieli naszej szkoły składam wyrazy wielkiej wdzięczności za to, że naszą szkołę spotkało to wyróżnienie. Jest to ogromne bogactwo, nie tylko w wymiarze materialnym, ale też takim, które przełoży się kolejne roczniki naszych uczniów doskonale przygotowane do funkcjonowania w świecie cyfryzacji i nowoczesnych technologii.

Za inicjatywę podziękowała Panu premierowi Henrykowi Kowalczykowi i pani dyrektor Annie Radeckiej, a za ufundowanie pracowni szczere podziękowania, w imieniu całej społeczności szkolnej skierowała do Prezesa Firmy Intel w Polsce Pana Bartosza Cieplucha.

Pamiątkowe statuetki wręczyły panie: wicedyrektor Anna Kwiatkowska, kierownik Elżbieta Tomczak i kierownik praktycznej nauki zawodu Eliza Dembe – Stańczak.

Następnie głos zabrał wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, a potem prezes Firmy Intel w Polsce - Bartosz Ciepluch.

W dalszej części zaplanowana była prezentacja zwycięskiego projektu ogłoszonego i przeprowadzonego przez firmę Intel. Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim z trenerką Dorotą Imielińską, w składzie: Milena Krzymowska, Kamila Tobota i Maja Szot przedstawiły krótką prezentację: Dobór wybranych roślin uprawnych do warunków środowiskowych, a potem odbyła się pierwsza lekcja w pracowni sztucznej inteligencji z udziałem uczniów, w obecności nauczycieli: Pawła Pieńkosza i Wiktora Kałużnego. Lekcję poprowadził trener firmy Intel Andrzej Jankowski.
Comments


bottom of page