top of page

Przed wyborami – debata ogólnoszkolna

W dniu 28 września uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wzięli udział w debacie ogólnoszkolnej zorganizowanej z okazji wyborów do rady samorządu uczniowskiego. Podczas pierwszej części spotkania, młodzieży szkolnej, przedstawione zostały ogólne cele i zadania działalności samorządu uczniowskiego, oraz zasady wyboru kandydatów do rady samorządu. Druga część spotkania to prezentacja poszczególnych kandydatów. Każdy z nich przedstawił swoją autocharakterystykę wraz z programem wyborczym. Kandydaci odpowiadali również na zadawane pytania.

Debata zakończyła czas, przeznaczony na kampanię wyborczą prowadzoną w szkole. O tym, kto wejdzie do rady samorządu uczniowskiego, zadecydują uczniowie biorący udział w wyborach, które odbędę się już 29 września br.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego życzyli wszystkim przemyślanych wyborów.

Hanna Karłowicz


13

Comentários


bottom of page