top of page

Przedstawiciele szkoły w Golądkowie na XV Sympozjum Agroturystycznym „Komunikowanie i doradztwo w tu

W dniach 09-11.09.2013 r. na terenie Farmy Krzyczki w miejscowości Krzyczki Szumne (gmina Nasielsk) odbyło się XV Sympozjum Agroturystyczne nt. „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.

W konferencji udział wziął Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor ZSCKR w Golądkowie wraz z nauczycielami: dr Michał Roman, mgr Edyta Żychowska, mgr Łukasz Żychowski, mgr Wiktor Kałużny oraz uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie. Inicjatywę organizacji Sympozjum podjęli wspólnie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział w Krakowie), Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Polska Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”.

Celem Sympozjum była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń osób zajmujących się turystyką wiejską w zakresie następujących zagadnień: wykorzystanie technik komunikacyjnych i metod doradczych w działalności turystycznej, rola mediów tradycyjnych i nowych w popularyzowaniu turystyki wiejskiej, promocja obiektów turystyki wiejskiej, marketing terytorialny w turystyce wiejskiej, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej.

Podsumowaniem merytorycznym konferencji była publikacja naukowa, która dotyczyła najważniejszych tematów omawianych na Sympozjum agroturystycznym.

Dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Zespołu Szkół w Golądkowie

Comments


bottom of page