top of page

Pułtusko – Golądkowski DEN

Tegoroczna szkolona uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyszła poza golądkowskie mury. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni uczestniczyli w obchodach organizowanych wspólnie przez:

  1. Burmistrza Miasta Pułtusk

  2. Radę Miejską w Pułtusku

  3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

  4. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Pułtusku

  5. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Uroczystość była okazją do podkreślenia ogromnej roli pracowników oświaty w dzisiejszej rzeczywistości. Pod adresem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych padało wiele ciepłych słów, podziękowania i wyrazy uznania za ich codzienną ciężką pracę, za trud wkładany w kształtowanie postaw i umiejętności młodego pokolenia.

Wyrazem wdzięczności były również nagrody burmistrza i nagrody dyrektorów wręczone podczas uroczystości.


image002
image003
image009
image013
image060
image077
image093
image096
image122
IMG_9059
bottom of page