top of page

Regionalne Forum Gospodarcze

29 maja br. W Wyszkowie miało miejsce I Regionalne Forum Gospodarcze. Spotkanie zorganizował  burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodą Mazowieckim, do współpracy zaproszone zostały także podmioty i instytucje na co dzień zajmujące się współpracą polsko – ukraińską: Ambasada Ukrainy w Polsce, Ambasada Polski w Kijowie, Polsko Ukraińska Izba Gospodarczą. Pozytywnie na propozycję współpracy w organizacji forum odpowiedziały także: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki – a także: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych. Na Forum zaproszono także Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, który reprezentowany był przez Koordynatora ds. współpracy zagranicznej i projektów międzynarodowych, Tomasza Antczaka. Szkoła miała zaszczyt być gościem Forum z uwagi na współpracę z Ukrainą.


DSC00090
bottom of page