Remont pomieszczeń na I piętrze budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dzi