top of page

„Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat

Dnia 18 listopada 2013 r. Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie prowadzili Poseł Artur Bramora, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego oraz Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Celem głównym spotkania była prośba o włączenie się w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimych przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych, jako gwarantów siły gospodarczej Polski i bezpiecznej przyszłości pokoleń.

bottom of page