top of page

Sesja dyskusyjna w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia

W dniu 27 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Golądkowie odbyła się sesja dyskusyjna w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie”. Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu, prezentacja programów nauczania dla wybranych zawodów oraz konsultacje. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy powiatu pułtuskiego, którzy zadeklarowali chęć nawiązania długoterminowej współpracy w zakresie dostosowania programów nauczania w zawodzie do potrzeb rynku pracy oraz organizacji staży zawodowych.


image013

Comentários


bottom of page