top of page

SPOŁECZNOŚĆ DZIUBIŃSKIEJ JEST AKTYWNA

Zarówno młodzież jak też nauczyciele i pracownicy szkoły włączali się w ostatnim czasie w organizację dwóch ważnych lokalnych przedsięwzięć. W dn. 11 czerwca uczestniczyli w Pułtuskim Marszu dla Życia i Rodziny, wcześniej wspierając czynności organizacyjne. Podobnie było w dn. 18 czerwca, kiedy to Golądkowo zaangażowało się w działania związane z odbywającym się w tym dniu w Winnicy Piknikiem Rodzinnym. Zarówno w jednej, jak też podczas drugiej imprezy, odpowiedzialni za konkretne zadania, dostarczyliśmy miłych wrażeń uczestnikom spotkań, równocześnie pięknie reprezentując szkołę.


ok9
ok8
ok7
ok6
ok5
ok1
ok3
ok4
bottom of page