top of page

Sposób na wakacje… ,,GRASZ O EUROPEJSKI STAŻ”

W ramach Programu ERASMUS+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna realizowanym przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w partnerstwie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 16 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w Projekcie „GRASZ O EUROPEJSKI STAŻ” . Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+”.

W czasie wakacji uczestnicy projektu odbyli praktykę zagraniczną w zakładach gastronomicznych w Hiszpanii. W pięknym mieście Kordoba, leżącym w południowej części Hiszpanii, w rejonie Andaluzja, nad rzeką Gwadalkiwir młodzież z naszej szkoły pod opieką pań: Marianny Buźniak i Anny Lusy zdobywała nową wiedzę i odpoczywała przez cztery tygodnie.

Uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych na stanowiskach związanych z przygotowywaniem posiłków, wydawaniem potraw, ich aranżacją, ekspedycją, obróbka wstępną surowca, metodami termicznymi, etc. W trakcie realizacji stażu, uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną zakładu gastronomicznego w wymiarze europejskim, potrafią rozróżniać i przestrzegać procedury zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności w odniesieniu do rynku zagranicznego. Nabyli umiejętności określenia zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności uwarunkowane danym klimatem.

Zdobyli też wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i rozliczania produkcji w kategorii rynku europejskiego – przestrzeganie zasad planowania produkcji potraw i napojów w odniesieniu do produktów lokalnych. Nabytą wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystają w dalszej nauce i pracy.

W czasie wolnym od zajęć młodzież miała możliwość zwiedzić najpiękniejsze miejsca w Kordobie, obejrzeć taniec flamenco i wybrać się na wycieczkę do Malagi.

Przed wyjazdem uczestnicy projektu brali udział w zajęciach odbywających się w ramach przygotowania językowo – pedagogiczno – kulturowego.

Tekst: Anna LusaComments


bottom of page