top of page

Spotkania z Policją


W ramach działań wychowawczych i profilaktycznych, śladem ubiegłych lat, w tym roku szkolnym zostały zorganizowane spotkania uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Spotkania adresowane były do uczniów z klas pierwszych oraz młodzieży mieszkającej w internacie szkolnym. Tematyka związana była z kwestią bezpieczeństwa, przestrzegania zasad i odpowiedzialnością prawną. W spotkaniu z uczniami mieszkającymi w internacie szkolnym uczestniczył również radca prawny, który przybliżył uczniom zakres swojej działalności oraz przedstawił możliwość korzystania z pomocy prawnej realizowanej w ramach działań urzędów gminnych.


Hanna Karłowiczbottom of page