Spotkania z Policją nt. Sytuacji prawnej nastolatków

W dniach 14 i 15 listopada odbyły się prewencyjne spotkania Policji z młodzieżą z klas pierwszych. Tematyka spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku dotyczyła sytuacji prawnej młodych ludzi. Celem zajęć było zwiększenia świadomości uczniów na temat różnych zagrożeń i związanych z nimi skutków zdrowotnych, prawnych i społecznych.

Hanna Karłowicz.