top of page

Spotkanie LOP

W dniu 16.02.2024 r. o godzinie 14.00 w budynku Gminy Świercze odbyło się zebranie członków LOP Oddziału Pułtusk. Delegatem naszej szkoły była p. Sylwia Kobus.

W roku 2024 mija 96 lat od założenia Ligi Ochrony Przyrody. Twórcą Stowarzyszenia był prof. Władysław Szafer. Liga Ochrony Przyrody jest wspólnotą, której celem jest nie tylko zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, ale także inspiracja innych do dołączenia do naszej misji na rzecz zrównoważonej przyszłości.

"Chronimy Dziedzictwo Przyrody – Razem dla Zrównoważonej Przyszłości!"

🌿 Zachowanie Różnorodności Biologicznej:

Wspólnie pracujemy nad ochroną zagrożonych gatunków, zachowaniem ich siedlisk oraz utrzymaniem naturalnej równowagi ekosystemów. Każdy krok, jaki podejmujemy, przyczynia się do ochrony tej bogactwa biologicznego, które jest fundamentem naszego istnienia.

💧 Ochrona Zasobów Wodnych:

Nasza Liga angażuje się w projekty mające na celu ochronę rzek, jezior i innych zasobów wodnych. Wierzymy, że tylko poprzez zrównoważone zarządzanie wodami możemy zapewnić dostęp do czystej wody dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

🌍 Edukacja i Świadomość:

Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem świadomości społeczeństwa na temat ekologii i ochrony przyrody. Organizujemy warsztaty, prelekcje i kampanie informacyjne, aby inspirować ludzi do podejmowania proekologicznych działań w swoim otoczeniu.

🌳 Sadzenie Drzew i Zalesianie:

Jesteśmy dumni z naszych działań związanych z sadzeniem drzew i zalesianiem obszarów dotkniętych deforestacją. Każde posadzone drzewo to krok w stronę odbudowy i zrównoważonego gospodarowania lasami.

🤝 Współpraca ze Społecznością:

Wierzymy w moc współpracy społeczności lokalnych. Razem z mieszkańcami pracujemy nad projektami, które przynoszą korzyści zarówno przyrodzie, jak i ludziom, tworząc harmonijne relacje między człowiekiem a środowiskiem.

💡 Innowacje na rzecz Przyrody:

Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić skuteczność naszych działań. Wspieramy badania naukowe i rozwój technologii przyjaznych dla środowiska.

Przychodźcie do nas, dołączajcie do naszej Ligii Ochrony Przyrody! Razem możemy osiągnąć więcej. Pamiętajmy, że każdy gest, nawet najmniejszy, ma znaczenie dla naszej planety. Działajmy teraz, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się pięknem i bogactwem naszej przyrody!

 

 

Comments


bottom of page