Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku

05.03.2019 r. młodzież klas pierwszych ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie spotkała się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Podczas spotkania policjanci zapoznali uczniów ze specyfiką swojej pracy oraz przysługującymi im uprawnieniami. Opowiadali o przebiegu legitymowania, zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Spotkanie, którego inicjatorka była pani U. Molcan było bardzo ciekawe i pouczające. Tekst: Urszula Molcan