top of page

Spotkanie rolników z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16.10.2022 r., zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbyło się w sali gimnastycznej szkoły spotkanie wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z rolnikami.

Poruszane tematy to:

  • Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

  • Nabory wniosków w ramach KPO: w tym wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.


Pan premier szczegółowo omówił powyższe tematy i zachęcał do składania wniosków w określonych terminach. Potem, korzystając z okazji zebrani na sali zadawali wiele pytań związanych rolnictwem i polityka rolną. Po wyczerpaniu długiej serii pytań i zaspokojeniu zainteresowania zebranych odbywały się jeszcze rozmowy indywidualne.

Spotkanie okazało się bardzo potrzebne.

Comments


bottom of page