top of page

Spotkanie uczniów z pełnomocnikiem MRiRW d.s. ochrony zwierząt

Zarówno dobrostan zwierząt, jak i jakość żywności mają ogromne znaczenie dla ludzi (konsumentów), a standardy dobrostanu zwierząt są obecnie jednym z ważnych priorytetów w UE.

Dobrostan zwierząt stanowi integralną część całego procesu produkcji żywności wysokiej jakości, a wysokie standardy dobrostanu są równoznaczne z najwyższą jakością mięsa, mleka i jaj oraz większą odpornością zwierząt na choroby.

Więcej na ten temat mieli okazję usłyszeć uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa (przyszli potencjalni hodowcy) podczas spotkania z panem Wojciechem Albertem Kurkowski – pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

Było to bardzo ciekawe i cenne spotkanie, podczas którego prowadzący - miłośnik zwierząt, międzynarodowy sędzia felinologiczny, wiceprezes World Cat Federation, podzielił się z młodzieżą swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.


Comments


bottom of page