top of page

Spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W środę 28 września naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele KRUS-u, którzy spotkali się z uczniami dwóch klas – klasy II BT oraz klasy III BT. Celem tego spotkania było przypomnienie uczniom najważniejszych zasad dotyczących ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Prowadzący opowiedzieli, min. o organizacji pracy w gospodarstwie rolnym, ochronie przeciwpożarowej oraz ochronie środowiska naturalnego. Innym ważnym tematem poruszonym podczas spotkania było użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych, transport

rolniczy czy wreszcie obsługa zwierząt gospodarskich. Państwo prowadzący bardzo ciekawie omawiali kolejne tematy, a na koniec wykładu uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Spotkanie to miało bardzo ważny cel – poprawę bezpieczeństwa pracy rolników oraz uświadomienie młodym ludziom, jak ważne w pracy na gospodarstwie jest przestrzeganie zasad BHP.Comments


bottom of page