top of page

Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku


Uczniowie klas programowo najwyższych technikum wzięli udział w spotkaniu promującym pilotażowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy „w Punkt – 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży”.


Spotkanie odbyło się 28 listopada. Poprowadziły się panie: Patrycja Żołnierzak i Katarzyna Piegutkowska, pracujące na rzecz Punktu.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia osób w wieku 18-29 lat, niezależnie od posiadanego statusu na rynku pracy. Zakłada kompleksowe wsparcie, integrujące wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych.


Utworzony w pułtuskim Powiatowym Urzędzie Pracy Punkt Doradztwa dla Młodzieży na 76 swoich odpowiedników w kraju, w tym 4 na Mazowszu. Zadaniem pracowników Punktu jest praca z młodzieżą, przy udziale partnerów nieformalnych.


Wtorkowe spotkanie było pierwszym z cyklu 3 spotkań. Na kolejne czekamy w przyszłym roku.

Comments


bottom of page