top of page

Spotkanie z przedstawicielami PWSZ w Ciechanowie

W dniu 26 marca br. w sali konferencyjnej w budynku internatu szkolnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Uczestnikami byli uczniowie klas czwartych, którzy w tym roku dokonają wyboru kierunku dalszego kształcenia. Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020. Państwowa Wyższa Szkoła w Ciechanowie kształci na bezpłatnych studiach stacjonarnych w następujących kierunkach: ekonomika, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie.


Comments


bottom of page