top of page

Strategie dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego

W dniach 16 – 18 czerwca nauczycielki Aneta Szczypińska i Agata Woźniak brały udział w szkoleniu „Strategie dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego”, zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele języków obcych szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bogaty program seminarium obejmowała takie zagadnienia jak: prawne aspekty kształcenia językowego w zawodzie wraz z ich konsekwencjami w zakresie dydaktyki, analiza wymagań Podstawy programowej kształcenia w zawodach w zakresie JOZ, strategie przygotowywania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, korzystanie z technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych, projekt pedagogiczny w nauczaniu języka obcego zawodowego, Teoria Inteligencji Wielorakich w nauczaniu języka obcego zawodowego.

Agata Woźniak


brwin

Comments


bottom of page