Studenci z SGGW w Golądkowie

W środę, 18 kwietnia br. Zespół Szkół w Golądkowie odwiedziła grupa studentów ze studiów magisterskich kierunku Inżynieria ekologiczna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z opiekunem.

Tematem przewodnim wizyty studentów były odnawialne źródła energii w jakie wyposażona została szkoła oraz kierunek kształcenia jaki prowadzi szkoła – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Studenci zwiedzili maszynownie w których pracują gruntowe pompy ciepła i kolektory słoneczne w budynku warsztatów szkolnych oraz zapoznali się z wyposażeniem pracowni dydaktycznych kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

To już była druga wizyta studentów z SGGW w Warszawie.

Zapraszamy chętnych do złożenia wizyty w naszej ekologicznej szkole!

Paweł Pieńkosz