top of page

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 grudnia 2022 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie. Wśród 57 wyróżnionych uczniów nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie.

Szymon Świercz z klasy 4 technik weterynarii oraz Przemysław Świercz z klasy 2 technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikii zostali uhonorowani tym wyjątkowym wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce.Comments


bottom of page