top of page

Sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Patryk Nowak – uczeń technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Golądkowie znalazł się w gronie laureatów etapu rejonowego XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbył się 16 grudnia 2014 r. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego. Dzięki znajomości zasad zdrowego odżywiania, wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, Patrykowi udało się zdobyć drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. To kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół w Golądkowie w konkursie, którego celem jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich oraz prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Jolanta Błońska


DSC01828_wynik

Comments


bottom of page