top of page

Sukces w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

21 marca 2014 roku w Warszawie odbył się etap okręgowy XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Rejon pułtuski reprezentowała Karolina Jeż – uczennica klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Etap okręgowy olimpiady obejmował sprawdzenie wiedzy zawodników, która dotyczyła zasad zdrowego stylu życia i zagrożeń zdrowotnych. Oceniana była także przygotowana i przeprowadzona przez zawodnika akcja promująca zdrowie w środowisku szkolnym oraz lokalnym. Karolina zajęła trzecie miejsce w etapie okręgowym. Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Błońska


image004

Comentários


bottom of page