top of page

Sukcesy naszej stypendystki, Anny Więcka, w ramach projektu stypendialnego „”Mazowsze –

Sukcesy naszej stypendystki, Anny Więcka,

w ramach projektu stypendialnego

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

W dniu 05.01.2017 r. uczennica IV klasy Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Anna Więcka, uczestniczyła w uroczystości wręczenia umów stypendialnych i dyplomów najzdolniejszym uczniom z Mazowsza, gdzie miała możliwość zaprezentowania przed nowymi stypendystami, swój projekt stypendialny z roku szkolnego 2015/2016 w ramach projektu ,,Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, który został określony przez Mazowiecki Samorząd Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako najciekawszy projekt edukacyjny w subregionie ciechanowskim pt.: Wpływ endopasożytów oraz egzopasożytów na zdrowie i kondycję zwierząt różnych gatunków we wsi Porzowo”.

Uzyskane stypendium uczennica wykorzystała na zakup fachowej literatury, niezbędnego sprzętu do wykonania zadań założonych w projekcie, a także uczestniczyła w licznych kursach z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Udział w projekcie utwierdził przyszłą naszą absolwentkę, że słusznie dokonała wyboru, wybierając szkołę w Golądkowie, a w najbliższym czasie będzie się starać, aby jak najlepiej napisać egzamin maturalny, który umożliwi się dostanie na wymarzone studia – Medycynę Weterynaryjną.

Szczególne podziękowania za przygotowanie projektu i pomoc w jego realizacji należą się nauczycielom przedmiotów zawodowych, lek. wet. Beacie Grabowskiej i lek. wet. Marlenie Haider.

Lek. wet. Beata Grabowska

Lek. wet. Marlena Haider 


15978453_759429207540199_637829443_n
15978287_759429780873475_327245028_n
15970553_759429234206863_223973390_n
15970218_759429714206815_1999439431_n
15969942_759429310873522_1496251499_n
15942322_759429514206835_1773794275_n
15942094_759429200873533_1964958899_n
15941996_759429304206856_1048776614_n
15941625_759429250873528_537262048_n
15936008_759429590873494_1455445880_n
15935972_759429494206837_1953156598_n
bottom of page