top of page

Sukcesy naszej stypendystki, Anny Więcka, w ramach projektu stypendialnego „”Mazowsze –

Sukcesy naszej stypendystki, Anny Więcka,

w ramach projektu stypendialnego

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

W dniu 05.01.2017 r. uczennica IV klasy Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Anna Więcka, uczestniczyła w uroczystości wręczenia umów stypendialnych i dyplomów najzdolniejszym uczniom z Mazowsza, gdzie miała możliwość zaprezentowania przed nowymi stypendystami, swój projekt stypendialny z roku szkolnego 2015/2016 w ramach projektu ,,Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, który został określony przez Mazowiecki Samorząd Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako najciekawszy projekt edukacyjny w subregionie ciechanowskim pt.: Wpływ endopasożytów oraz egzopasożytów na zdrowie i kondycję zwierząt różnych gatunków we wsi Porzowo”.

Uzyskane stypendium uczennica wykorzystała na zakup fachowej literatury, niezbędnego sprzętu do wykonania zadań założonych w projekcie, a także uczestniczyła w licznych kursach z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Udział w projekcie utwierdził przyszłą naszą absolwentkę, że słusznie dokonała wyboru, wybierając szkołę w Golądkowie, a w najbliższym czasie będzie się starać, aby jak najlepiej napisać egzamin maturalny, który umożliwi się dostanie na wymarzone studia – Medycynę Weterynaryjną.

Szczególne podziękowania za przygotowanie projektu i pomoc w jego realizacji należą się nauczycielom przedmiotów zawodowych, lek. wet. Beacie Grabowskiej i lek. wet. Marlenie Haider.

Lek. wet. Beata Grabowska

Lek. wet. Marlena Haider 


15935972_759429494206837_1953156598_n

Kommentarer


bottom of page