top of page

Sukcesy naszych uczniów na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Prowadzona jest równocześnie w 11 blokach tematycznych, a jej organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, działając w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

  1. eliminacje szkolne – I  stopień,

  2. eliminacje okręgowe – II stopień,

  3. finał centralny – III stopień.

Na wszystkich stopniach przewiduje się: zadania pisemne (testy), zadania praktyczne, a na szczeblu szkolnym również rozmowę kwalifikacyjną.

20 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowało 13-stu uczniów w 6 blokach tematycznych:

– blok produkcja roślinna: Anna ostaszewska III Ta, Kamil Kozłowski III Ta

– blok mechanizacja rolnictwa: Kacper Trawicki IV Tmr, Dawid Siarkowski IV Tmr

– blok architektura krajobrazu: Robert Mosakowski IV Tak, Edyta Rulka II Tak

– blok weterynaria: Patrycja Durka IV Tw, Monika Koprowska IV Tw, Aleksandra Łysik III Tw,

– blok agrobiznes: Adrianna Krajewska IV Ta, Adam Rej IV Ta

– blok gastronomia: Magdalena Rogulska III Tż, Aleksandra Komorowska III Tż.

Po pisemnych eliminacjach i zmaganiach w części praktycznej, na długo oczekiwanym uroczystym zakończeniu i podsumowaniu eliminacji, zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. Wśród nagrodzonych znalazło się 4 uczniów naszej szkoły: Ada Krajewska (4 miejsce w bloku agrobiznes), Adam Rej (3 miejsce agrobiznes), Ania Ostaszewska (3 miejsce w bloku produkcja roślinna) i Monika Koprowska (3 miejsce w bloku weterynaria). Do kolejnego etapu zakwalifikowały się 3 osoby, które w okręgowych eliminacjach znalazły się na miejscu 3. Ania, Adam i Monika będą brali udział w centralnych eliminacjach, które odbędą się w czerwcu 2018 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzięki sukcesowi, który odnieśli w Olsztynie mają już indeksy na uczelnię wyższą.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, a uczniom wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia we Wrocławiu!

Monika Zielińska-Nowak


bottom of page