top of page

Szanowni Rodzice, ważna informacja nt. zajęć wspomagających


Na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.


Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów w czerwcu 2021, w ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): matematyka, biologia, chemia, fizyka.

Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyooddziałowa lub międzyklasowa).

Zajęcia będą się odbywać po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w terminie do 30 sierpnia 2021 r.

Zajęcia będą organizowane tylko dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Podpisaną przez rodzica/ opiekuna deklarację (wzór do pobrania) należy wysłać na adres: z.wspomagajace@zsgoladkowo.eu lub złożyć w sekretariacie szkoły.


Deklaracja wspomagające
.docx
Download DOCX • 13KB

コメント


bottom of page