top of page

,,Szczęśliwej drogi”- do zobaczenia w dorosłym życiu…

26 kwietnia 2018r. społeczność szkolna i zaproszeni goście brali udział w uroczystości pożegnania uczniów klas czwartych. Spotkanie było szczególnie uroczyste, pełne refleksji i zadumy – podsumowano pracę uczniów w ciągu czterech lat nauki w naszej szkole.

Dyrektor szkoły pani Ewa Leszczyńska pogratulowała abiturientom ukończenia szkoły, wychowawcom i nauczycielom podziękowała za ogromny trud i pracę. Rodzicom maturzystów życzyła zadowolenia i otuchy, a samym maturzystom umiejętności wyznaczania sobie celów, realizacji marzeń, znalezienia drogi do szczęścia, na maturze spokoju i rozwagi.

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie abiturientów, którzy przyrzekli codzienną pracą wzmacniać znaczenie kraju, pracować dla jego potrzeb oraz dbać o dobre imię Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Abiturienci żegnali serdecznie dyrekcję, grono pedagogiczne, wychowawców, pracowników szkoły i wszystkich młodszych kolegów.

Pani dyrektor Ewa Leszczyńska i Przewodnicząca Rady Rodziców w szkole pani Ewa Jaworska z wychowawcami wręczyły absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a uczestnikom Kursu Kwalifikacyjnego zaświadczenia. Dyplomy i nagrody wręczono uczniom, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z czerwonym paskiem. Nie zabrakło też nagród dla najbardziej aktywnych uczniów. Nagradzano za pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w różnych uroczystościach, konkursach i zawodach sportowych.

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali zaangażowani w pracę na rzecz szkoły rodzice.

„Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać. Chcemy byście dzień dzisiejszy zapamiętali jako pierwsze zamknięte i pierwsze otwarte drzwi. Dlaczego? Bo są rzeczy znane i nieznane, bliskie i dalekie, mądre i niemądre, smutne i radosne, a pomiędzy tymi tajemniczymi i odkrytymi doznaniami są drzwi, właśnie drzwi. Nieuchronność omija, co chcemy ocalić, wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić, by wyrosły w nas i trwały ulotne wrażenia – drogowskazy pamięci, najmilsze wspomnienia” – tymi słowami rozpoczęto część artystyczną.

Wystąpił zespół muzyczny uczniów klas pierwszych śpiewający piosenki pod kierunkiem pana Tomasza Antczaka, a kilka słów do koleżanek i kolegów w imieniu społeczności szkolnej skierowała do abiturientów uczennica z klasy 3 Edyta Rulka.

Powołując się na słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II – „Czasami nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda” .

Życzyła starszym koleżankom i kolegom „radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł i swoje siły, życzyła niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, spokojnego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich nieba błękitnieje”.

Uroczystość przygotowali wychowawcy klas 3 z uczniami, uroczystość prowadzili – Magdalena Radulska i Tomasz Chodyna.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości organizatorzy DZIĘKUJĄ.

Tekst: Anna Lusa

Commenti


bottom of page