Szczegółowe informacje o organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego w 2015 r.

egzamat