top of page

Szkoła w Golądkowie – centrum wiedzy o ASF

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, jako szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje kampanię mającą na celu szerzenie informacji o Afrykańskim Pomorze Świń.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej wiedzy o ASF. Następnie zorganizowano serię spotkań informacyjnych, w których wzięli udział wszyscy uczniowie. Młodzież została zapoznana z następującą problematyką:

  1. Czym jest ASF?

  2. Pochodzenie choroby

  3. ASF w Polsce

  4. Objawy kliniczne choroby

  5. Administracyjne metody zwalczania ASF

  6. Zasady programu bioasekuracji

  7. Wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

  8. Narzędzia ograniczania populacji dzika

Kolejnym etap kampanii informacyjnej była zorganizowana 19 marca br. konferencja pt. „Afrykański pomór świń – realne zagrożenie”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli samorządów oraz rolników z terenu powiatu pułtuskiego. Gościem specjalnym był Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, który przybliżył zgromadzonym zadania łowiectwa w zwalczaniu Afrykańskiego Pomory Świn. Z kolei informacje dotyczące sytuacji w powiecie pułtuskim oraz wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie przedstawili: lek. wet. Krzysztof Wisiecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Katarzyna Waleśkiewicz – inspektor weterynaryjny d.s. zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Również rodzice uczniów ZSCKR w Golądkowie zostali zapoznani z ważną tematyką ASF podczas zebrania z rodzicami, 13 kwietnia br.

„Szkoła w Golądkowie nie ogranicza się do realizowania zadań edukacyjnych przewidzianych podstawą programową. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i potrzebom współczesnej gospodarki. Chcemy być autentycznym Centrum Kształcenia Rolniczego, źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnictwa” – dyrektor Ewa Leszczyńska.

Eliza Dembe-Stańczak


Comments


bottom of page