top of page

Szkolenie nt. Probiotechnologii w Mazowieckim Centrum Mikroorganizmów w Załuskach k. Płońska

W dniu 9.12.2014 r. uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w szkoleniu nt. Probiotechnologii w Mazowieckim Centrum Mikroorganizmów w Załuskach k. Płońska

W ramach zajęć z diagnostyki i leczenia zwierząt młodzież miała szansę uczestniczyć w seminarium nt. Zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie i hodowli. Ostatnie lata przyniosły nowe rozwiązania pozwalające ograniczyć chemizację w rolnictwie i hodowli. Szkolenie prowadził prezes firmy Probiotics Polska, lider tej technologii na rynku krajowym, Sławomir Gacka oraz konsultantka krajowa Wioletta Mysiewicz.

Uczniowie pozyskali wiedzę o produktach do gleby, roślin, zwierząt, domu i dla ludzi. Są one wynikiem opracowań japońskiego profesora Teruo Higa. Ich efektywność potwierdziło wiele tysięcy użytkowników we wszystkich wspomnianych dyscyplinach. Jest to także nadzieja dla nowoczesnej weterynarii, ukierunkowanej na profilaktykę chorób zwierząt bardziej niż na leczenie.

Dzięki aktywnym mikroorganizmom można odbudować wartość biologiczna gleby, większe plony roślin odpornych na choroby i szkodniki. Zwierzęta mają lepsze trawienie a stąd lepszą odporność na choroby. Obserwuje się także lepsze przyrosty zwierząt tuczonych oraz wyniki produkcyjne, np. mleka czy lepszą płodność.

Człowiek otrzymuje zaś zdrowsze produkty żywieniowe, tak ważne dla jego zdrowia. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne oraz zostali zaproszeni do odwiedzenia wytwórni oraz gospodarstw stosujących probiotechnologię.

Dr wet. Bogumił Wojnowski

nauczyciel weterynarii w ZS CKR Golądkowo


produkty
bottom of page