SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 21 marca uczniowie ZSCKR wzięli udział w imprezie szkolnej pod hasłem „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa”.  Zamierzeniem organizatorów było przekazanie młodzieży informacji na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad ratownictwa przedmedycznego. Zaproszenie do wzięcia udziału w działaniach szkoły przyjęła Powiatowa Komenda Policji w Pułtusku oraz Pułtuskie Wodne Pogotowie  Ratunkowe. Przedstawiciele tych instytucji w bardzo rzeczowy sposób przekazali młodzieży  najważniejsze informacje w tym zakresie. Uczniowie mogli przećwiczyć  pod okiem ratowników medycznych sposób udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystując alkogogle młodzież mogła też zobaczyć, jaki jest odbiór rzeczywistości przez człowieka będącego pod wpływem alkoholu, i jaki może mieć to wpływ na każdego użytkownika ruchu drogowego.

Hanna Karłowicz