top of page

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa


W dniu 21 marca, tradycyjnie już, jak każdego roku, zorganizowana została impreza dla całej społeczności szkolnej - Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: Bezpieczny - czyli jaki?. Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w takich aktywnościach, jak: konkurs wiedzowy, opracowanie i wykonanie plakatu nawiązującego do hasła przewodniego imprezy, pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazu bojowych wozów strażackich.

W Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele instytucji pomocowych, takich jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Ochotnicza Straż Pożarna w Winnicy, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Winnicy. Zaproszeni goście zapoznali młodzież z zadaniami realizowanymi przez te instytucje, a przekazane przez nich treści znalazły się w pytaniach przygotowanych dla uczestników konkursu. W konkursie uczestniczyły wybrane zespoły, przedstawiciele zespołów klasowych. Zmagania w tej kategorii ocenione zostały przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Zadaniem pozostałych uczniów było przygotowanie pod okiem wychowawców i nauczycieli plakatów, tematycznie nawiązujących do hasła związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Prace plastyczne oceniała sama młodzież uczestnicząca w spotkaniu. Jury konkursowe podsumowało poszczególne punktacje i wyłoniło zwycięskie zespoły.

Młodzież uczestniczyła również w specjalnym pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a ochotnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. Przedstawiciele straży pożarnych zademonstrowali uczniom strażackie wozy bojowe.

Ostatnią częścią Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa było podsumowanie inicjatywy samorządu szkolnego, dotyczącej stylizacji modowej „Lata 80-te”, jako elementu nawiązującego do pierwszego dnia wiosny.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa dał uczniom możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki, oraz integrację i ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej.Plakaty wykonane przez uczniów zdobią szkolny korytarz.
コメント


bottom of page