top of page

Szkolny Dzień Profilaktyki

W dniu 17 listopada uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wzięli udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Samorząd Uczniowski, adresowane było do wszystkich uczniów. Jego celem było kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych ludzi, dokonywania świadomych wyborów, radzenia sobie z emocjami i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, takim, jak np. sięganie po narkotyki, alkohol, dopalacze czy tytoń.  Imprezę szkolną współtworzyli sami uczniowie, których zadaniem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych na wylosowany wcześniej temat. A oto przykładowe tytuły prezentacji: „ Wyrwij się z sieci – o uzależnieniach od Internetu”; „Metody na lepsze samopoczucie”; „Narkotyki- zobacz jak zmienia się człowiek”; „Ryzyko spożywania alkoholu w młodym wieku”; „Narkotyki – mity polskiego dealera”, „Dopalacze problem medyczny, prawny, społeczny i moralny”; „Aktywność fizyczna – jak zaprzyjaźnić się ze sportem”, czy „Zasady, które warto przestrzegać, układając swój jadłospis”. Wszystkie prezentacje podlegały ocenie jury, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Trzy z nich zostały nagrodzone. Uczniowie zaangażowani w przygotowanie imprezy szkolnej to: Emilia Rej, Natalia Chodyna, Kamil Kozłowski i Patryk Kamiński.

Szkolny Dzień Profilaktyki to impreza, która została wpisana do kalendarza szkolnego, jako jeden z elementów programu wychowawczo-profilaktycznego.

Hanna Karłowicz