top of page

„”Szkolny Dzień Profilaktyki”

W dniu 16 listopada 2016 r. w szkole odbyło się spotkanie pod hasłem „Szkolny dzień profilaktyki”. Celem była promocja zdrowego stylu życia.

Podczas tej szkolnej imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Dbam o swoje zdrowie – życie bez używek”. Założeniem konkursu było propagowanie problematyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Uczniowie mogli te treści wyrazić w formie krótkiego filmu lub prezentacji. Nagrodzone prace i ich autorzy to uczniowie: Monika Orłowska z klasy II TŻiUG, Dominik Łukaszewicz z klasy II TŻiUG oraz Tomasz Sadziak z klasy III TŻiIG.

Planując organizację Szkolnego Dnia Profilaktyki, pomyślano że najlepszymi wyrazicielami idei związanej ze zdrowym stylem życia będą sami uczniowie. W zależności od poziomu klas młodzież przygotowała na ten dzień plakaty, wiersze, piosenki, dobre rady i zdrowy poczęstunek. Wykonane i zaprezentowane prace zostały zamieszczone na tablicach w szkole, gdzie można je jeszcze raz dokładnie obejrzeć.

Uczniowie mogli przekonać się, że obszar profilaktyki jest bardzo szeroki i że trzeba na ten temat dużo rozmawiać i dużo wiedzieć. Rozważaniom towarzyszyły piosenki, zawierające przesłanie dotyczące wartości życia.

Dla uczniów klas III i IV przeznaczone było jeszcze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tę problematykę przybliżyli zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Idea Szkolnego Dnia Profilaktyki to zachęcanie młodzieży do refleksji na temat tego, co w życiu jest najważniejsze i do podejmowania tylko mądrych wyborów.

Organizatorzy : Samorząd Uczniowski, pedagog i psycholog szkolny Hanna Karłowiczimagekk029

Comments


bottom of page