„”Szkolny Dzień Profilaktyki”

W dniu 16 listopada 2016 r. w szkole odbyło się spotkanie pod hasłem „Szkolny dzień profilaktyki”. Celem była promocja zdrowego stylu życia.

Podczas tej szkolnej imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Dbam o swoje zdrowie – życie bez używek”. Założeniem konkursu było propagowanie problematyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Uczniowie mogli te treści wyrazić w formie krótkiego filmu lub prezentacji. Nagrodzone prace i ich autorzy to uczniowie: Monika Orłowska z klasy II TŻiUG, Dominik Łukaszewicz z klasy II TŻiUG oraz Tomasz Sadziak z klasy III TŻiIG.

Planując organizację Szkolnego Dnia Profilaktyki, pomyślano że najlepszymi wyrazicielami idei związanej ze zdrowym stylem życia będą sami uczniowie. W zależności od poziomu klas młodzież przygotowała na ten dzień plakaty, wiersze, piosenki, dobre rady i zdrowy poczęstunek. Wykonane i zaprezentowane prace zostały zamieszczone na tablicach w szkole, gdzie można je jeszcze raz dokładnie obejrzeć.

Uczniowie mogli przekonać się, że obszar profilaktyki jest bardzo szeroki i że trzeba na ten temat dużo rozmawiać i dużo wiedzieć. Rozważaniom towarzyszyły piosenki, zawierające przesłanie dotyczące wartości życia.

Dla uczniów klas III i IV przeznaczone było jeszcze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tę problematykę przybliżyli zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Idea Szkolnego Dnia Profilaktyki to zachęcanie młodzieży do refleksji na temat tego, co w życiu jest najważniejsze i do podejmowania tylko mądrych wyborów.

Organizatorzy : Samorząd Uczniowski, pedagog i psycholog szkolny Hanna Karłowiczimagekk002
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk010
imagekk011
imagekk012
imagekk013
imagekk014
imagekk015
imagekk016
imagekk017
imagekk018
imagekk019
imagekk020
imagekk021
imagekk022
imagekk023
imagekk024
imagekk025
imagekk026
imagekk027
imagekk028
imagekk029