top of page

Technik architektury krajobrazu - ćwiczenia terenowe z obsługi sprzętu geodezyjnego

Nie ma to jak zajęcia praktyczne w naszym ogrodzie. Jesienna pogoda sprzyja ćwiczeniom terenowym z obsługi sprzętu geodezyjnego, jak również pracom porządkowym.bottom of page