Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie