top of page

Uczeń ZSCKR w Golądkowie w dziesiątce najlepszych oraczy!!!

Michał Budek – uczeń klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zajął 8 miejsce w ,,I Ogólnopolskim Konkursie Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Konkurs odbył się 24 września 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z 24 szkół rolniczych z całego kraju. Zadaniem uczestników było wykonanie orki zagonowej w skład, na wyznaczonym poletku, w określonym czasie, agregatem złożonym z ciągnika i pługa zagonowego. Komisja konkursowa oceniała:

  1. głębokość orki mierzoną w trzech punktach

  2. prostoliniowość ostatnich bruzd

  3. ocena jakości pracy pługa,

  4. równe pole po wszystkich przejazdach,

  5. stosowanie się do zasad bhp.

Uczeń Zespołu Szkół w Golądkowie znakomicie poradził sobie z zadaniami konkursowymi, dzięki czemu znalazł się w dziesiątce najlepszych oraczy.

Marek Stańczak


bottom of page