top of page

Uczniowie klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej z Winnicy w Golądkowie

Uczniowie klas szóstych, którzy biorą udział w projekcie MOJA PRZYSZŁOŚĆ – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE w dniu 13.01.2015 r. odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Przywitała nas pani wicedyrektor Eliza Dembe – Stańczak. Obejrzeliśmy prezentacje multimedialne o kierunkach kształcenia w w/w szkole i produkcji wyrobów ekologicznych, która ma miejsce na terenie szkoły. Z ciekawością zwiedziliśmy pracownie szkolne z panią Ireną Fabisiak. Pani pedagog p. Hanna Karłowicz szczegółowa zapoznała nas z promowanym przez szkołę zdrowym stylem życia. Uczniowie mieli okazję doświadczyć zdrowego posiłku – kanapki z ekologicznych produktów i świeżo wyciskany sok z jabłek momentalnie znikały ze stołów. Po posiłku zwiedziliśmy teren przyszkolny. Obejrzeliśmy w jaki sposób można pozyskać energię poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii, zachwycaliśmy się zagospodarowanie terenu, w którym widać zaangażowanie architektów krajobrazu.

Uczniom bardzo podobał się pobyt w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Na pożegnanie uczniowie naszej szkoły zadeklarowali się pani pedagog Hannie Karłowiecz, że jak tylko skończą gimnazjum to wstąpią w szeregi uczniów szkoły w Golądkowie. Niektórzy wiedzą już dokładnie na jaki kierunek!

Tym miłym akcentem zakończyliśmy naszą wycieczkę. Dziękujemy serdecznie za miłe przyjęcie nas w murach golądkowskiej szkoły. Dziękujemy za transport, posiłek i miłe przyjęcie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. I. Mościckiego w Winnicy wraz z opiekunkami: Iwoną Michałowską i Anną Strauch


Comments


bottom of page