top of page

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zwiedzili Rolni

W ramach współpracy Zespołu Szkół w Golądkowie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 grudnia uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory. Jest to jedna z jednostek organizacyjnych SGGW prowadząca działalność z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najważniejszym kierunkiem jego działalności jest produkcja mleka oraz produkcja i przechowywanie ziemniaków. Na terenie Zakładu znajdują się pola doświadczalne z zapleczem socjalnym i dydaktycznym, gdzie istnieje możliwość prowadzenia prac badawczych i doświadczalnych, praktyk i ćwiczeń terenowych dla studentów oraz zajęć dydaktycznych i przygotowywania prac naukowych z zakresu prowadzonej działalności. Wiedza i doświadczenie pracowników Zakładu, dzięki którym  uczniowie zapoznali się z jego strukturą i podstawowymi kierunkami działalności, okazały się dla przyszłych techników bardzo cenne.


image002

Comments


bottom of page