top of page

Uczniowie z Golądkowa uczestnikami „Dni Kukurydzy w Puławach 2018”

Uczniowie klasy IV TMR Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie w dniu 7 września 2018 pod opieką nauczyciela Wiktora Kałużnego uczestniczyli  w zorganizowanych przez  Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy  „Dniach Kukurydzy” . DNI KUKURYDZY  to polowe pokazy i prezentacje odmian (mieszańców) kukurydzy, środków produkcji stosowanych przy uprawie kukurydzy (maszyny, środki ochrony roślin, nawozy i inne) oraz wykłady nt. wybranych elementów agrotechniki, przetwarzania i użytkowania kukurydzy, ekonomiki produkcji i innych zagadnień związanych z uprawą tej rośliny. Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami uprawy i zbioru tej coraz bardziej popularnej w Polsce rośliny. Każdy z uczniów znalazł coś interesującego dla siebie. Filmową relację  z pokazów można obejrzeć : https://www.youtube.com/watch?v=F-9-stVW4Fg

Wiktor Kałużny


bottom of page