top of page

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych 2014

„Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”, pod takim hasłem 6 lutego w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się XXXII finał etapu wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

Zespół Szkół w Golądkowie reprezentowali uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Przemek Ciskowski, Michał Kiliś i Mariusz Wóltański.

Nasi „młodzi producenci rolni” mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy rolniczej z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w Olimpiadzie był dla naszych uczniów okazją do zdobycia nowych doświadczeń. Konkurs rozpoczął się testem wiedzy, do którego przystąpiło ponad 50 uczestników. Przemek Ciskowski znalazł się wśród 15 finalistów zakwalifikowanych do rozgrywek ustnych.

Szkolnym koordynatorem olimpiady i opiekunem uczniów była Marianna Buźniak. Wszystkim uczestnikom dziękuję za zainteresowanie i udział w Olimpiadzie oraz godne reprezentowanie szkoły. Jestem przekonana, że wiedza, którą posiadacie i pogłębiacie, pomoże Wam osiągać jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości.

Marianna Buźniak


image002

Комментарии


bottom of page