top of page

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie uczestnikami XIII konferencji pt. „”Odnawialne Źród

W dniu 20 listopada 2014 r. w Mazowieckim Oddziale Doradztwa Rolniczego – Oddział w Poświętne w Płońsku odbyła się XIII konferencja Odnawialne Źródła Energii. W konferencji udział wzięli uczniowie pierwszej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz pierwszej i drugiej klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz nauczyciele: Paweł Pieńkosz, Marek Grochowski oraz Waldemar Lange.

Głównym celem tegorocznej konferencji było przekazanie wiedzy na temat różnych możliwości zastępowania konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami oraz zacieśnienie relacji pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się tą problematyką. Celem konferencji była promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców Mazowsza w zakresie możliwości ich wykorzystania.

W trakcie konferencji miały miejsce wystąpienia przedstawicieli instytucji naukowych obejmujące taką problematykę jak: • domy pasywne i zeroenergetyczne, • energetyka prosumencka, • spółdzielnie energetyczne, które mają być sposobem na efektywne wykorzystanie OZE, • autonomiczne regiony energetyczne, które z kolei mają być szansą dla polskiej wsi, • rewolucyjny projekt magazynowania energii cieplnej na przykładzie projektu Einstein, • bioenergetyka pozyskiwania energii z nowych gatunków traw.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki, którzy przedstawili przykłady zrealizowanych projektów z tematyki OZE na Mazowszu.

Paweł Pieńkosz

nauczyciel przedmiotów zawodowych


10818809_480233718784843_2107964740_n

Comments


bottom of page