top of page

Uczniowie ZS CKR w Golądkowie uczestnikami konferencji „Dobre praktyki rolnicze w integrowanej ochro

W dniu 17.11.2015 r. uczniowie klasy II TMR i II Ta pod opieką p. P. Piekarskiego i I. Fabisiak uczestniczyli  w konferencji poświęconej „ Dobrej praktyce rolniczej w integrowanej ochronie roślin z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów” zorganizowanej przez MODR Oddział Poświętne

Podczas wykładów prowadzonych przez prof. Dr hab. Marka Mrówczyńskiego, dr Romana Izdebskiego i Sł. Gacka młodzież miała okazję zdobyć wiedzę o degradacji  agroekosystemów ,  utracie różnorodności genetycznej upraw rolnych  , obniżania wartości odżywczej płodów rolnych, a także nasilania się przewlekłych chorób i wzrostu zatruć ludzi, dokonywanej przez intensyfikację i chemizację w rolnictwie.

Dobra Praktyka Rolnicza kładzie nacisk na; stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami  dozwolonego stosowania, czyli zgodnie z etykietą, stosowanie minimalnej niezbędnej ilości środków ochrony roślin i łączenie metod chemicznych z metodami mechanicznymi i biologicznymi tam, gdzie to możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Natomiast integrowana ochrona roślin polega na ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a szczególnie metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Dużo uwagi poświęcono biologizacji  czyli metodzie polegającej na stosowaniu biopreparatów opartych na  niemodyfikowanych kompozycjach żywych mikroorganizmów i ich metabolitach oraz innych komponentów naturalnego pochodzenia o funkcjach probiotycznych i regeneracyjnych  w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W przerwie między wykładami młodzież zapoznawała się  z Pro Bio Emy(ami) stosowanymi w uprawach roślin, w chowie zwierząt domowych i pszczół oraz mających zastosowanie w gospodarstwie domowym i kosmetyce.

I.Fabisiak


20151117_100304ok

Comments


bottom of page