top of page

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia... - witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024

Nietypowo, bo 4 września br. w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. Chwila wzniosła ponieważ uroczyście pośród zaproszonych gości symbolicznie otworzyliśmy wielofunkcyjne boisko. Już na wstępie pani dyrektor poinformowała Zebranych, że boisko było już testowane pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Sprawdziło się. Były tu zajęcia i spotkania, ale na oficjalne otwarcie społeczność szkolna czekała do 4 września.

Oficjalnego otwarcia boiska dokonali: P. Henryk Kowalczyk minister- członek Rady Ministrów, P. Anna Radecka - dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Agnieszka Włodarska przewodnicząca Rady Rodziców oraz P. Ewa Leszczyńska dyrektor szkoły. Wręczono pierwsze puchary, bo jak ogłosiła pani dyrektor pierwsze sukcesy – pomyślne, mimo wielu przeszkód zakończenie budowy boiska – odniesiono. Puchary otrzymali: premier H. Kowalczyk, pani dyrektor Anna Radecka, projektant boiska pan Rafał Młynek i kierownik budowy Daniel Sajewicz. Podziękowania otrzymali również kierownik Krzysztof Wróblewski i główny księgowy – p. Elżbieta Gocka z zespołem z księgowości. Świadkami tego zdarzenia były panie: Maria Korbal i Jolanta Siejbik reprezentujące związki zawodowe, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Po oficjalnym otwarciu boiska wszyscy zgromadzeni przeszli do sali gimnastycznej na Mszę Świętą koncelebrowaną przez proboszcza ks. Zbigniewa Maciejewskiego.

Po Mszy pani dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły i nowych, bardzo licznych w tym roku pierwszoklasistów.

Uczymy się nie dla, szkoły, lecz dla życia… pamiętajcie Drodzy Uczniowie… niech to hasło zostanie w waszych sercach przez wszystkie lata nauki w tej szkole.

Uczycie się dla siebie, dla Waszych sukcesów! –

a my Wam tego życzymy!

Będziemy dla Was i z Wami przez cały rok szkolny.

Wszystkiego dobrego w nowym roku szklonym 2023/2024.Comments


bottom of page