top of page

Udział golądkowskiej młodzieży w szkoleniu w ramach Otwartych Drzwi w IUNG-PIB w Puławach

W dniu 17.05.2016 r grupa uczniów klasy II technik agrobiznesu pod opieką I. Fabisiak uczestniczyła  w szkoleniu w ramach Otwartych Drzwi w IUNG-PIB w Puławach. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych ze znaczeniem  płodozmianu we współczesnym rolnictwie: jego wpływu na żyzność gleby, na plonowanie roślin. Kolejnym zagadnieniem przedstawionym  młodzieży  była agrotechnika zbóż w warunkach zmieniającego się klimatu.  Temat, który wzbudził duże zainteresowanie uczniów to: „ Roślina- zielony bioreaktor, czyli jak wykorzystać rośliny do produkcji szczepionek, leków i użytecznych związków chemicznych. Taką rośliną jest tytoń, który jest określany jako wydajny pod względem transformacji genetycznej tzn. łatwo jest prowadzić transformację genową do  produkcji zrekombinowanych białek mających zastosowanie  m.in. w medycynie (szczepionki, leki), do neutralizacji substancji szkodliwych itp. Młodzież mogła również skorzystać z różnego rodzaju publikacji wydawanych przez IUNG-PIB.

コメント


bottom of page