top of page

Udział uczniów z Golądkowa w AgroShow2019

Jak co roku, uczniowie klas: drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki , pod opieką nauczycieli Wiktora Kałużnego i Pawła Pieńkosza uczestniczyli w kolejnej edycji targów AgroShow 2019. Są to największe targi tego typu w Polsce prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania stosowane zarówno w rolnictwie klasycznym jak i precyzyjnym. Uczniowie, oprócz zapoznania się z ofertą rynkową maszyn i pojazdów rolniczych uczestniczyli również w wykładach i pokazach polowych, gdzie mogli obserwować pracę maszyn wykorzystujących elementy rolnictwa precyzyjnego.

Niewątpliwie jest to interesująca lekcja z zastosowań najnowszej technologii, inżynierii i automatyki w nowoczesnym rolnictwie.


bottom of page